Kundeservice

kundeservie

Har du spørsmål vedrørende borttauede kjøretøy henvender du deg til
Romerike kranbilservice tlf. 91536000

 

Mener du deg uberettiget ilagt en kontrollavgift og ønsker å klage på dette forholdet, anbefaler vi at du først går gjennom kontrollavgiften.